Понеделник, 04 Март 2024 г.

Общински съвет Силистра не успя да си избере комисии

Общински съвет Силистра не успя да си избере комисии

На днешното си заседание, новосформираният Общински съвет – Силистра не успя да гласува не само комисиите, но и ръководството на комисиите. Това стана по време на сесията, която се излъчва на живо на официалната фейсбук страница на Общински съвет Силистра.

Осем комисии трябваше да бъдат сформирани в местния парламент със следните съветниците в тях и избраните ръководството по време гласуването на всяка комисия:

I. ПК по Бюджет и финанси
1. Галина Русева Павлова пр-л
2. Ганчо Маринов Неделчев
3. Георги Павлов Гайдаров
4. Денислав Пламенов Димитров
5. Денка Димитрова Михайлова
6. Димитър Сашев Тодоров
7. Йордан Стоянов Стоянов
8. Красимир Христов Димитров
9. Мария Иванова Недялкова
10. Свилен Иванов Димитров
11. Станислав Иванов Ковачев
12. Стоян Станков Узунов
13. Златко Куртев - зам.п-л

II. ПК по Здравеопазване и социална политика, децата, младежта и спорта
1. Борислав Траянов Борисов
2. Веселин Петров Суров
3. Керанка Вълчева Иванова
4. Лъчезар Тодоров Тодоров
5. Мария Димитрова Димитрова
6. Мария Иванова Недялкова
7. Мария Христова Илчева – Иванова
8. Рефик Тефик Хадживат
9. Стоян Киров Киров
10.Стилиян Стойчев Стойчев
11.Теменужда Богданова Бухчева

III. ПК по Икономическа и инвестиционна политика, опазване на околната среда, туризъм, селско, горско и водно стопанство
1. Борислав Траянов Борисов
2. Венко Петров Начев
3. Гален Мирославов Енев
4. Ганчо Маринов Неделчев
5. Златко Стефанов Куртев
6. Керанка Вълчева Иванова
7. Орлин Огнянов Николов
8. Рефик Тефик Хадживат
9. Свилен Иванов Димитров -пр-л
10. Стилиян Стойчев Стойчев
11. Стоил Василев Стойчев
12. Стоян Станков Узунов

IV. ПК по Общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол
1. Бирол Ерол Мехмед
2. Борислав Траянов Борисов
3. Галина Русева Павлова
4. Ганчо Маринов Неделчев
5. Георги Павлов Гайдаров
6. Денислав Пламенов Димитров
7. Златко Стефанов Куртев
8. Иванка Господинова Ташева
9. Илиана Димитрова Митева пр-л
10. Красимир Христов Димитров
11. Марин Руменов Николов
12. Мария Димитрова Димитрова
13. Орлин Огнянов Николов
14. Ростислав Николаев Манолов
15. Станислав Иванов Ковачев
16. Стоил Василев Стойчев
17. Стоян Киров Киров
18. Стоян Станков Узунов

V. ПК по Местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред и сигурност, граждански права, предложения, жалби и борба с корупцията
1. Гален Мирославов Енев
2. Денка Димитрова Михайлова
3. Златко Стефанов Куртев
4. Иванка Господинова Ташева
5. Керанка Вълчева Иванова
6. Лъчезар Тодоров Тодоров
7. Мария Димитрова Димитрова
8. Орлин Огнянов Николов
9. Свилен Иванов Димитров
10. Стилиян Стойчев Стойчев
11. Теменужка Богданова Бухчева

VI. ПК по Образование, култура, културно–историческо наследство, вероизповедание и именувания, наука и медийна политика
1. Веселин Петров Суров
2. Галина Русева Павлова
3. Денка Димитрова Михайлова
4. Илиана Димитрова Митева
5. Мария Иванова Недялкова
6. Марин Руменов Николов
7. Мария Христова Илчева – Иванова
8. Теменужка Богданова Бухчева

VII. ПК по Устройство на територията и транспорт
1. Бирол Ерол Мехмед
2. Венко Петров Начев
3. Ганчо Маринов Неделчев
4. Георги Павлов Гайдаров - пр-л
5. Димитър Сашев Тодоров
6. Иванка Господинова Ташева
7. Илиана Димитрова Митева
8. Йордан Стоянов Стоянов
9. Марин Руменов Николов
10.Мария Христова Илчева – Иванова -зам. пр-л
11. Рефик Тефик Хадживат
12. Ростислав Николаев Манолов
13. Станислав Иванов Ковачев
14. Стоил Василев Стойчев

VIII. ПК по Регионално и международно сътрудничество, програми и проекти
1. Бирол Ерол Мехмед
2. Венко Петров Начев
3. Веселин Петров Суров
4. Гален Мирославов Енев
5. Денислав Пламенов Димитров
6. Димитър Сашев Тодоров
7. Йордан Стоянов Стоянов
8. Красимир Христов Димитров
9. Ростислав Николаев Манолов
10. Стоян Киров Киров

Накрая, когато трябваше да се гласува за цялата докладна, тя не успя да събере необходимите 17 гласа и така Общински съвет Силистра не успя да формира комисии.

Докладната предстои да бъде гласувана отново на следващата сесия.

Facebook коментари