Вторник, 05 Март 2024 г.

Силистренско сдружение започва 16-дневната кампания за борба с насилието над жени и домашното насилие

Започва 16-дневната кампания за борба с насилието над жени и домашното насилие

Женско сдружение "Екатерина Каравелова" организира инициативи в Силистра


Женско сдружение "Екатерина Каравелова" в Силистра обяви началото на 16-дневната кампания за борба с насилието над жени и домашното насилие. Кампанията ще се проведе от 25 ноември до 10 декември и ще включва редица инициативи, насочени към повишаване на осведомеността за проблема и подкрепа на жертвите на насилие.

В рамките на кампанията ЖС "Екатерина Каравелова" ще организира следните събития:

* Среща с учители и педагогически съветници на 5 декември 2023 г. в офиса на сдружението. Целта на срещата е да се запознаят учителите с проблема с насилието над жени и домашното насилие и да се обсъдят начини за превенция на насилието в училищата.
* Ден на отворените врати на 8 декември 2023 г. в офиса на сдружението. През целия ден всеки ще има възможност да посети офиса на сдружението и да се запознае с работата му в подкрепа на жертвите на насилие.
* Кинопрожекция на филма "Игра на доверие" на 7 декември 2023 г. в кинозала "Латона". Филмът разказва историята на млада жена, която е жертва на домашното насилие.

"Насилието над жени и домашното насилие е сериозен проблем, който засяга милиони жени по света", заяви Мария Петрова, председател на ЖС "Екатерина Каравелова". "Тази кампания е важна стъпка към повишаване на осведомеността за проблема и насърчаване на действия за неговото преодоляване."

16-дневната кампания за борба с насилието над жени и домашното насилие е международна кампания, която се провежда всяка година от 1991 г. Целта на кампанията е да повиши осведомеността за проблема с насилието над жени и домашното насилие, да подпомогне жертвите на насилие и да насърчи действия за преодоляване на проблема.

В България кампанията се организира от различни организации, включително неправителствени организации, държавни институции и частни компании.

Facebook коментари