Понеделник, 04 Март 2024 г.

Общински съвет-Дулово одобри инвестиции в публичните активи на общината

Общински съвет-Дулово одобри инвестиции в публичните активи на общината

Общински съвет-Дулово одобри на своето заседание на 28 ноември 2023 г. инвестиции в публичните активи.

Инвестициите са извършени от "Водоснабдяване и канализация" ООД – Силистра през 2023 г. и включват ремонт на водопроводни и канализационни мрежи в град Дулово и селата от общината.

Други решения, които бяха взети на заседанието на Общинския съвет, са:

Определяне на инж. Сезгин Галиб за представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ);

Членство на инж. Сезгин Галиб в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България;

Определяне на инж. Невхис Мустафа за представител на Общинския съвет за член на Областния съвет за развитие на област Силистра;

Представителство на Община Дулово в Общото събрание на "Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Силистра;

Представителство на Община Дулово в заседания на Общото събрание на "МБАЛ-Силистра" АД - гр. Силистра.

Facebook коментари