Понеделник, 04 Март 2024 г.

Общински съветници искат да засилят контрола върху сметоизвозващата фирма в Силистра

Общински съвет – Силистра избира контрольор на "СИНЕВА" ЕООД

На Общински съвет – Силистра е предложено да избере Красен Петров Кръстев за контрольор на "СИНЕВА" ЕООД на редовното заседание на съвета, което ще се проведе на 30 ноември 2023 г. Докладната записка се внася от общинския съветник Георги Гайдаров.

Възнаграждението на контрольора се предлага в размер на 200 % от средната месечна брутна работна заплата за дружеството. Договорът за контрол ще бъде подписан от кмета на Община Силистра за срок от 3 години.

Контролорът има за задача да следи спазването на устава на дружеството, опазването на имуществото, изпълнението на сключените договори в дружеството и да дава отчет пред Общинския съвет.

Изборът на контрольор е продиктуван от необходимостта от засилване на контрола от страна на Общински съвет – Силистра върху дейността на "СИНЕВА" ЕООД, което е търговско дружество със 100 % общинска собственост.

Facebook коментари