Неделя, 16 Юни 2024 г.

ЕП: Недопустимо е 40% от пътнотранспортните нарушения, извършени от чуждестранни водачи да остават ненаказани

ЕС ще засили борбата с пътнотранспортните нарушения на чуждестранни водачи

Комисията на ЕП по транспорт (TRAN) ще гласува на 30 ноември два законодателни акта относно пътната безопасност. Целта на първия проектозакон е решенията за лишаване от право на управление на МПС, взети от една държава членка, да се прилагат в целия ЕС. Текстът на втория проектозакон предвижда да бъде разширен списъкът на пътнотранспортните нарушения, които водят до трансгранично разследване и правоприлагане.

В момента 40% от пътнотранспортните нарушения, извършени от чуждестранни водачи, остават ненаказани. Това се дължи на факта, че всяка държава членка има свой собствен набор от правила и процедури за разследване и налагане на санкции за пътнотранспортни нарушения.

Проектозаконът за трансграничното лишаване от право на управление на МПС цели да реши този проблем, като гарантира, че решенията за лишаване от право на управление на МПС, взети от една държава членка, ще се прилагат в цяла Европа. Това ще позволи на държавите членки да обменят информация по-лесно и да предприемат действия срещу шофьори, които са били лишени от право на управление в друга държава членка.

Проектозаконът за разширяване на списъка на пътнотранспортните нарушения, които водят до трансгранично разследване и правоприлагане, цели да намали броя на ненаказаните нарушения. Той предвижда, че списъкът да бъде разширен, за да включи следните нарушения:

* Шофиране в нетрезво състояние
* Шофиране под въздействие на наркотици
* Шофиране с висока скорост
* Шофиране без книжка
* Шофиране без застраховка
* Шофиране с технически неизправен автомобил

Ако тези проекти бъдат приети от Европейския парламент и Съвета на ЕС, те ще влязат в сила две години след публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.

Facebook коментари