Петък, 12 Април 2024 г.

Най-много са започналите работа в сектора на търговията през октомври заради BILLA

Според административната статистика на Агенция по заетостта 291 са започналите работа регистрирани безработни лица през октомври.

Най-голям е делът на устроените на пазара на труда в търговията – 17,5%, като спрямо предходния месец данните сочат увеличение в сектора с 6,6%.

Това се случва на фона на новият модерен магазин на BILLA в град Силистра. С откриването на новия си магазин, веригата разкри 30 нови работни места в областния град.

Отбелязва се ръст на започналите работа и в сферата на преработващата промишленост – през октомври те са 16,0% от всички устроени на пазара на труда, а увеличението е с 8,5% спрямо септември. Следват започналите работа в сферата на държавното управление – 9,3%, селското и горското стопанство – 8,2%, хотелиерството и ресторантьорството – 3,7%, образованието – 3,3% и др. През месеца работа с подкрепата на бюрата по труда са намерили 4 лица от групата на заетите и учащите.

През октомври 96,9% от започналите работа лица са устроени в реалната икономика. Трудова реализация чрез субсидирани работни места са намерили 9 безработни от рисковите групи – 8 по програми и мерки за заетост и 1 по схема на Програма "Развитие на човешките ресурси" 2020-2027.
Според административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица в област Силистра през м.октомври е 10,6%, което е с 0,4 п.п. повече спрямо месец септември. Равнището на регистрираната безработица в страната през октомври е 5.5%[1].

Броят на регистрираните безработни лица в края на месеца от област Силистра (в бюрата по труда в Силистра, Дулово и Тутракан) е 3749, което бележи ръст от 123 лица спрямо месец септември 2023г., а спрямо м.октомври 2022г. увеличението е с 321 лица.
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 43,1% /482/, следвана от Главиница – 26,0% /662/, Алфатар – 21,3% /181/, Ситово – 14,6% /262/, Дулово – 11,2% /848/, Тутракан – 7,1% /305/ и най-ниско в Силистра – 5,8% /1009/.

Според отчетените данни на Агенцията по заетостта през октомври броят на новорегистрираните безработни е 490. Те са с 40 лица повече от месец септември и с 58 повече спрямо регистрираните през октомври 2022г. През месеца 12 търсещи работа лица от групите на заетите и учащите също са регистрирани в бюрата по труда. В резултат от работата на ромските медиатори и трудовите посредници в бюрата по труда от областта за месеца са активирани 160 неактивни за пазара на труда лица.

Това увеличение в голяма степен е резултат от активната политика на Агенция по заетостта и нейните поделения за активиране на безработните и икономически неактивните лица на пазара на труда.

През месеца в бюрата по труда в област Силистра заявените работни места на първичния пазар на труда са 153, при 147 през септември 2023 г. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в сферата на държавното управление (30,1%), следват преработващата промишленост (24,2%), търговията и селското и горското стопанство с по 11,8%, образованието (11,1%) и т.н.

Най-търсените от бизнеса професии през октомври са: преподаватели; продавачи, персонал, полагащ грижи за хората, персонал в сферата на персоналните услуги, машиностроители, оператори на стационарни машини и съоръжения, работници в селското и горското стопанство, работници в добивната и преработваща промишленост, шофьори, работници по събиране на отпадъци и др.

Facebook коментари