Четвъртък, 20 Юни 2024 г.

Предлагат падане на тавана за обезщетение при неправомерно уволнение

Неправомерно уволнен работник да има право на обезщетение за времето, в което е останал без работа, предвиждат промени в Кодекса на труда, внесени в Народното събрание.

Предлага се сумата да бъде в размер на брутното му трудово възнаграждение за този период.

Съгласно Граждански процесуалния кодекс по бързия ред се разглеждат 4 иска по Кодекса на труда, свързани с уволнението – за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна, възстановяване на предишната работа, обезщетение за времето, в което работникът е останал без работа, както и иска за поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка, посочват вносителите от "Възраждане".

Въпреки че ГПК предвижда бързо производство за тези искове, делата продължават с години, посочват депутатите. Според тях причината е, че те се гледат на три инстанции, което отнема време.

В същото време бавното производство е само и в интерес на работодателя, който използва всяка процесуална възможност, за да не възстанови бързо работника на работа, знаейки, че "санкцията" му за това би била в рамките на обезщетение в резултат на до 6 брутни заплати.

Затова депутатите предлагат да се премахне ограничаващият срок от 6 месеца за изплащане на обезщетение при незаконно уволнение, като то да обхваща целия период, през който служителят е останал без работа.

Facebook коментари