Понеделник, 17 Юни 2024 г.

Туристическият бранш изпитва остър глад за кадри

Туристическият бранш изпитва остра нужда от добре квалифицирани кадри, които след завършване на обучение да остават трайно на работа в сектора. Те посочват, че обучението трябва да съответства на нуждите на бизнеса. В парламента са внесени промени в Закона за професионалното образование, които ще бъдат в подкрепа на дуалното обучение. Ще бъде разработен нов списък на професиите за професионално образование, по който ще се осъществява обучение, ще се премине към по-широкопрофилни професии.

16% от учениците, които се обучават с професионално направление, са в сектор туризъм. Основният проблем е, че след завършване на образованието си, голяма част от тях не продължават професионалния си път в този сектор. Нужно е да се помисли как да бъдат спечелени за каузата на туристическата индустрия, подчерта заместник-министърът на образованието Мариета Георгиева на събитие в присъствието на представители от туристическия бизнес. Тя уточни, че дуалната форма на обучение работи повече от 7 години в Бълграия. По думите й обаче работодателите не са много добре запознати какво представлява дуалното обучение.

През септември е приета стратегическа визия за развитие на дуалното образование в България. В момента предстоят промени в Наредбата за дуално обучение. Целта е да се предотвратят всички констатирани затруднения в последните 6 – 7 години пред нормалното му развитие, посочи Мариета Георгиева.

Нужно е да се намери правилната регулация, така че да се подпомогне процесът на задоволяване на нуждите на реалния сектор с добре подготвена работна сила. Ще се търси обсъждане сред максимално широка аудитория, като е нужна активността на бизнеса, подчерта още тя.

Предвижда се не само финансиране от Швейцария по проекта "Домино", но и адаптиране на швейцарския опит спрямо българските условия. През следващата година ще се осъществи неговия втори етап.

Нужни са не само промени в образованието, но и законодателни мерки, казва Желязко Каракашев – преподавател в колежа по туризъм към Икономическия университет във Варна и завършил образованието си в Швейцария.

За участие в събитието са поканени български общини със значителен туристически потенциал, представители на туристическия бизнес, екскурзоводи, партньори от водещи висши учебни заведения, официални гости от висшата държавна администрация. В програмата на събитието е предвидено и посещение на емблематични туристически обекти в общината, както и запознаване с новости на туристическия продукт както на Пловдив, така и на други участници.

Facebook коментари