Понеделник, 04 Март 2024 г.

Положителна оценка на Плана за възстановяване и устойчивост на България

Европейската комисия даде положителна оценка на плана за възстановяване и устойчивост на България. Отсега той ще възлиза на 5.7 млрд. евро под формата на безвъзмездни средства от механизма за възстановяване и устойчивост.

В променения план България предложи премахването, намаляването и промяната на 22 мерки, уточняват от Комисията. Оттам допълват, че с него ще продължи стимулирането на екологичния преход, което обхваща 57,5 на сто от дотациите по плана, както и на цифровия, а също така ще се подсили икономическата и социална устойчивост на страната.

Искането на България за промяна в нейния план се базира върху намаляването на максималния размер на безвъзмездните средства от механизма за възстановяване и устойчивост от 6.3 млрд. на 5.7 млрд. евро. Пред декември 2022 България получи първото плащане от 1.37 млрд. евро. Сега Съветът на ЕС има 4 седмици, за да приеме одобрения от Комисията план.

Facebook коментари