Понеделник, 30 Януари 2023 г.

Последно ли беше "последното" заседание на Общински съвет – Силистра?

Забързани да се снимат за предизборни плакати общинските съветници в Силистра забравиха, че трябва да назначат заместници на кметове на кметства в общината. Какво ще стане в населените места, където местните управляващи се впускат в предизборна борба?
Местните старейшини под ръководството си на председателя си Александър Сабанов забравиха някъде между последната обща снимка и почерпката в ресторант "Хумбата" законовото задължение да изпълнят чл. 42, ал.6 от ЗМСМА, където между прочим се казва: "Когато кмет на община или кмет на кметство са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове, в 7-дневен срок преди края на мандата общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет на общината или кмет на кметството за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. Временно изпълняващ длъжността кмет на общината се избира при условията на ал. 4, изречения второ и трето."

Като единствена възможност пред Съвета в Силистра е да проведат още едно последно "последно" заседание на което да се коригират.

Facebook коментари