Неделя, 02 Април 2023 г.

Адв. Николай Димов : Законосъобразността стои на първо място в законотворческата дейност

ВИЗИТКА:Адвокат Николай Димов -41-годишен, семеен с едно дете. Завършил през 1995 година Академията на МВРв Симеоново , специалност право. 15 години професионален стаж, като адвокат, специализирал в гражданското , търговското и наказателно право. Член на ПП ГЕРБ –Силистра и кандидат за общински съветник в листата на партията

-Г-н Димов, вие сте познат на силистренската общественост, като адвокат, но за първи път правите заявка и за участие в политическия живот, като кандидат на ПП ГЕРБ за общинснки съветник в бъдещия местен парламент. Темата на разговора ни е в чисто професионален аспект, а въпросът ми към вас е каква е ролята на юристите в един орган на местно самоуправление какъвто е общинския съвет ?


Аз винаги съм застъпвал тезата, че в един местен законодателен орган, какъвто е Общински съвет, палитрата от различни специалисти, в листите на всяка една политическа партия трябва да е богатаКато законодателен местен орган, който гарантира демокрацията и правилното прилагане на закона в една община, решенията на този орган са от изключително значение за правилното управление на общината.В тази връзка, ако трябва да определя мястото на юристите в този орган, те сакато "дялан камък" в мини-законодателния процес, който се извършва в Общински съвет. Въпреки, че за първи път се кандидатирам за общински съветник, аз имам наблюдения върху работата на Общински съвет.Като професионалист, дори ми се е налагало да атакувам незаконосъобразни решения, които са отменени в Административен съд. И смятам, че в настоящият общински съвет, брака беше доста сериозен. Имаше сесии на които се вземат решения и след това голям процент от тях се налагаше да бъдат връщани от областния управител, респективно атакувани пред Административен съд и в последствие отменяни. Не разполагам с точна статистика, но процента е двуцифрено число.

-Какво трябва да се промени в Общински съвет, въпросът ми е в чисто професионално отношение? Смятате ли, че сериозното присъствие на прависти в местния законодателен орган може да промени работата му така, че да не олекват в последствие решенията които се гласуват? Кои са допирателните между политиката и професионализма?


Определено би било много добре в новия общински съвет да има повече юристи. Колкото е по-голям техния брой, ще бъде по ефективна и тяхната работа, тъй както във всяка една комисия в общинския съвет, която дава становище по даденопроекто- решение е добре да има юрист или външен консултант, за да се подобри качеството на законодателната дейност.
За мен обаче качество не означава само законосъобразност на решенията на Общински съвет, а говорим и за целесъобразност. Като един от спомагателните органи в това отношение може да бъде и самото гражданско общество. Една от идеите, които имам е за въвеждане на постоянен местен парламентарен контрол, с цел по-голяма прозрачност на работата на местния законодателен орган. Планирам, да направя предложение, заседанията на местните парламентаристи да бъдат предавани пряко по местната радио-уредба, за да могат гражданите от първа ръка да чуят мотивите на дадена политическа група или на кмета, в полза на едно или друго решение. Това според мен е изключително важно, защото едно решение е важно не само да е законосъобразно, но и то трябва да е в полза на по-голяма част от населението на града и общината.

-Кое според вас трябва да е водещо обаче в работата на местния законодателен орган – законосъобразността или целесъобразността? Смятате ли, че е възможно законосъобразността и целесъобразността да бъдат балансирани и до каква степен?

Твърдя, че на първо място стои законосъобразността!Не може да се говори за целесъобразност, когато един акт на общинския съвет не е съобразен с повелителните разпоредби на закона. Но тъй като целесъобразността не подлежи на съдебен контрол, то тя подлежи на контрол от гражданското общество. Затова, както и вече споменах, според мен е задължително да има един местен парламентарен контрол от страна на гражданите. И колкото по-голямо е участието на гражданското общество в работата на местния парламент, толкова по – добро ще бъде качеството на работа на този парламент, а респективно и управлението на града и общината.

Facebook коментари