Понеделник, 22 Юли 2024 г.

Международен ден на толерантността в Добротица

ОУ "Отец Паисий" в село Добротица отбелязва достойно Международния ден на толерантността. Тържеството бе открито от очарователните ученици на училището, които изпълниха патриотични песни и танци.

Програмата бе богата и разнообразна, включвайки разнообразни жанрове и тематично насочени идейни послания. Сред тях бяха изложба и дефиле на народни носии на различни етноси под мотото "От раклата на баба". Учениците от прогимназиален и начален етап представиха драматизацията "Доброта", която отправи послание към всички за важността на толерантността като разбирателство, приемане на различията, уважение, доброта, състрадание и съпричастност.

Гости на тържеството бяха г-жа Искра Георгиева, кмет на село Добротица, доц. д-р Тодорка Георгиева, г-н Йордан Касабов, етнолог, който представи книгата си "Милостта на времето", г-н Валентин Петков, историк, общественик, член на клуб "Традиция", както и много родители.

Facebook коментари