Сряда, 19 Юни 2024 г.

Административен съд Силистра върна шофьорска книжка, отнета след положителен тест за наркотици

Административен съд Силистра отмени заповед за временно отнемане на шофьорска книжка на Ш.И.А., издадена от Началникът на група ОП в РУ на МВР-Кубрат.

Повод за издаването на заповедта е бил АУАН № GA823328 / 04.02.2023 г., съставен на жалбоподателя за това, че на посочената дата управлява лек автомобил марка БМВ 530 Д под въздействието на наркотични вещества или техни аналози, което е установено с техническо средство Дръгтест 5000 с фабричен номер ARJF- 0070.

Жалбоподателят оспорва законосъобразността на заповедта, като изтъква, че на 07.02.2023 г. си е направил лабораторен тест за употреба на наркотични вещества, който е бил отрицателен. Допълнително акцентира, че липсата на протокол да проведено химико-токсикологична лабораторно изследване и към настоящия момент сочи, че ответникът не се е справил с доказването на употребата на наркотични вещества или техни аналози от страна на жалбоподателя.

Съдът приема, че жалбата е основателна.

Според разпоредбата на чл.171, т. 1, б. "б" от ЗДвП, за да бъде наложена ПАМ е необходимо да бъде установено по надлежен ред управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, установена по съответния ред, или след употреба на наркотични вещества или техни аналози, установена с медицинско и химико-токсикологично лабораторно изследване или с тест.

В настоящия случай не се спори, че при проверката на 04.02.2022 г. жалбоподателят е бил проверен с техническо средство, отчело положителен резултат за употреба на амфетамини, но не е приел отчетените показания.

Предвид цитираната разпоредба, след като жалбоподателят е заявил несъгласие с резултатите от техническото средство и е дал биологични проби за изследване, то установяване на употребата на наркотични вещества е следвало да стане единствено въз основа на резултатите от лабораторното изследване.

От представените по делото доказателства се установява по категоричен начин, че жалбоподателят е дал биологични проби лабораторно за изследване, но резултатите от него не са изготвени повече от десет месеца след вземането на пробите. При това положение и при наличие на категорично заявено оспорване на показанията на техническото средство, в тежест на административния орган е да установи наличието на предпоставките за прилагане на процесната ПАМ (в този смисъл Решение № 7457 от 5.06.2018 г. на ВАС по адм. д. № 6432/2017 г.). В случая, до приключване на съдебното производство не са представени такива доказателства, като забавянето на резултатите от изследването не може да бъде толерирано, респ. да се тълкува в ущърб на жалбоподателя, още повече, че са налице две други изследвания (направения скринингов тест в лабораторията на ВМА-Варна и тестът, направен по инициатива на жалбоподателя), които създават индиция, че действително отчетеният резултат от техническото средство при проверката е неверен. При липсата на доказателства, че резултатите от т. нар. полеви тест за упойващи вещества са потвърдени от медицинско изследване на биологичните проби, оспорената заповед се явява незаконосъобразна.

При това положение, резултатите от проверката с техническо средство не е следвало да се приемат като основание за установяване употребата на наркотични вещества.

В случая, до приключване на съдебното производство не са представени такива доказателства, като забавянето на резултатите от изследването не може да бъде толерирано, респ. да се тълкува в ущърб на жалбоподателя.

Въз основа на изложеното, съдът отменя процесната заповед.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ОДМВР – Разград трябва да заплати на Ш.И.А. направените по делото разноски в размер на 410 лева.

Facebook коментари