Понеделник, 22 Юли 2024 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 20 ноември 2023 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 социален работник, социално подпомагане, средно образование;
3 чистачи/ хигиенисти, средно образование;
1 оператор, периферни устройства, средно образование (компютърни умения);
1 мияч, превозни средства (ръчно), средно образование;
1 военнослужещ,офицер,висше;
2 работник, кухня, средно образование;
1 контрольор, качество, средно образование;
1 машинен оператор, средно образование;
1 продавач, закуски и напитки, средно образование;
3 водачи на мотокари, средно образование;
1 медицинска сестра, висше образование/ Медицинска сестра;
1 машинен оператор, изделия от хартия, средно образование/ Производствени технологии;
1 заварчик, средно образование/ Машиностроене, металообработване и металургия;
1 обслужващ работник, промишлено производство, средно образование;
1 пълнач, средно образование;
1 шлосер, средно образование;
1 шлосер-електрозаварчик, средно образование;
7 продавач-консултант, средно образование;
1 машинен оператор, изделия от бетон, средно образование;
1 счетоводител, висше образование/ Икономика;
1 лекар, висше образование/ Медицина;
1 машинен оператор, банциг, средно образование;
1 готвач, средно образование;
1 логопед, висше образование/Педагогика;
1 пекар, средно образование;
2 общи работници, промишлеността, средно образование;
1 машинен оператор, металообработващи машини, средно образование.

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

1 шофьор тежкотоварен автомобил 12 и повече тона (бетоновоз);
1 главен счетоводител – висше образование/икономика;
1 счетоводител (оперативен) – висше образование/икономика;
1 инженер-технолог хранително вкусова промишленост;
1 шофьор кат. "С" – основно образование;
2 шивачки - основно образование;
1 тракторист – основно образование;
2 машинни оператори дървообработване;
1 инженер роботика – висше техническо образование;
1 шофьор кат. "B" – основно образование;
1 общ работник – начално и/или основно образование;
5 лекари – висше образование "Mедицина";
1 продавач-консултант – средно образование, умения за работа с компютър.

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект
BGO5SFPR002-3.001-0001 ("МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"+) на Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027г. в две направления:

- За обучение по време на работа;
1 касиер-счетоводство – средно образование.

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 Продавач-консултант – средно образование;
1 Оператор, производствена линия – средно образование;
3 Социални асистенти – средно образование;
2 Оператори, производствена линия – основно образование;
3 Работници, сглобяване на детайли – средно образование;
1 Фелдшер – полувисше образование – степен "Бакалавър", специалност "Медицина", ЦСМП;
5 Лекари – висше образование – степен "Магистър", специалност "Медицина", ЦСМП.

Facebook коментари