Понеделник, 22 Юли 2024 г.

Симеон Георгиев от ЕГ Силистра класиран за финала на Многоезичното състезание

Симеон Георгиев, ученик от ХІ Б клас на ЕГ Силистра, е класиран за финала на Многоезичното състезание, което ще се проведе на 24 и 25 ноември в град Дупница.

Симеон участва с езикова комбинация немски и английски. Той спечели първо място в областния кръг на състезанието, което се проведе на 22 октомври в Силистра.

Националното многоезично състезание е за всички ученици, изучаващи английски, немски, френски, испански, италиански и руски език като първи или втори чужд език в задължителна подготовка в училище. Провежда се в една възрастова група за ученици от ХІ клас върху три основни компетентности – слушане с разбиране, четене с разбиране и създаване на текст. Текстовете за слушане и четене с разбиране са на изучавания ПЪРВ чужд език, а създаването на текст е на изучавания ВТОРИ чужд език. Класирането на учениците е според резултата от показаните умения на втория чужд език.

Симеон е отличен ученик и има много силни езикови умения. Той е носител на множество награди от олимпиади и състезания по немски и английски език.

Учениците от ЕГ Силистра и техните преподаватели пожелават успех на Симеон в предстоящия финален кръг.

Facebook коментари