Събота, 20 Април 2024 г.

Най-голямата обществена поръчка в община Силистра проведена през последните години забуксува

Най-голямата обществена поръчка за 3,209 млн. лева, която се проведе наскоро в община Силистра, касаеща проекта за енергийна ефективност в образователната инфраструктура за буксува.
"Четири от кандидатствалите фирми и консорциуми обжалват конкурса пред Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/, като една от тях не е внесла в определения срок своята жалба. Две от фирмите очакват становищата на комисията , а по една от жалбите вече има определение на КЗК.
След проведения конкурс и обявеното класиране и след изтеклата информация за подадени жалби и то от страна на силистренски фирми със съмнения за незаконосъобразност , немотивираност на оценките и не на последно място липса на безпристрастност на членове на комисията провела конкурса , инж. Инженер Ивелин Лозев , управител на "Стройпроект" ООД гр. Силистра –една от жалещите фирми даде интервю пред вестник "Силистра днес и утре":

- Инженер Лозев, фирмата, която ръководите не е сред одобрените за изпълнение на обществена поръчка с предмет "Изпълнение на строително-монтажни работи за внедряване на мерки за енергийна ефективност в в образователната сфера в община Силистра". Каква е Вашата позиция по отношение на проведения конкурс?

- Обсъдихме този въпрос в областното представителство на Камарата на строителите в Силистра.Каквото и да коментираме, особено в това време, наречено предизборно, може да се изтълкува не еднопосочно. Затова каквото и да кажа, аз първо ще бъда откровен, второ ще се опитам, доколкото мога, да бъда дискретен.Желанието ми е, по-скоро да вляза в позицията на гражданин на Силистра. А всеки гражданин в този град в момента е заинтересован един такъв значим проект наистина да се случи.

- Какво е предложението на колегите Ви от Камарата?

- Ние проведохме среща по линията на Камарата на строителите с Възложителя в представителството, ден или два след като беше обявено решението на кмета по процедурата. Вижданията ни са много добронамерени – витаят около това – ако кметът, опирайки се на своите юристи, бъде напътстван или му бъде подсказано да прекрати процедурата и това се окаже добър вариант, нека да го предприеме. Ако се окаже, че не е правилен вариант, просто да си мине процедурата по пътя, по който в момента преминават много процедури в България, а това е Комисия за защита от конкуренция /КЗК/, обжалване до Върховен съд или не, но да направят най-доброто, което да не предполага спиране на финансиране или някаква финансова санкция.

- Колко фирми обжалват решението?

- Доколкото знам са участвали между 13 и 15 силистренски фирми, под най-различна конфигурация. Има фирми, които са играли самостоятелно, има фирми, както и ние, които са играли с "по-голям" партньор, защото изискванията бяха доста сериозни. Има фирми, които се коалираха тук на местна почва. Защо са толкова малко жалващите се аз лично не мога да кажа. Може би някои са преценили, че мотивите им за отстраняване са били достатъчно аргументирани и са видели, че няма логика да се жалят. Второ – несериозен мотив, но реален-всяко едно жалене означава финансови средства. Да жалиш осемте лота означава да подготвиш около 5-6 хиляди лева, които са невъзвратими, дори и при решение в полза на жалещия . Браншът ни в момента е в абсолютна криза, може би това някои от колегите ни ги е притеснило и е невъзможно да жалят.

- Уверен ли сте, че Вашата жалба ще бъде уважена?

- Нашата жалба, съдържа доста аргументи, които си мисля, че ще бъдат оценени, т.е. КЗК, ще уважи някои от мотивите, които сме предложили и поръчката ще падне! Като казвам "ще падне" наистина го казвам с най-най-добри чувства към Възложителя.Заявявам го категорично! Защото моята логика е колкото по-рано падне процедурата , толкова повече време ще има за да се организира нова такава. А срокът за реализиране на проекта е декември месец догодина. Самото строителство, самото изпълнение на строително-монтажните работи /СМР/ в най-трудния вариант, е не повече от 2- 3 месеца. Тя и логиката беше такава- поръчката да се направи през зимата, да минат всичките обжалвания, май месец да стартира и да се реализира до септември. Рискът от санкции от страна на управляващ орган на Оперативната програма, на Европейска комисия или на финансиращия орган го има, но аз на този етапа си мисля, че е по-малък/дано да съм прав/ защото нищо като усвояване на средства не е започнало.

- Защо според вас процедурата е опорочена?

- Корените според мен трябва да се търсят в действащия ЗОП /Закон за обществените поръчки/. Явно проблематиката там е сериозна, натрупана с години въпреки многото корекции на закона, но е нерешима, поне към днешно време, поне към днешните условия, към днешния манталитет и към ред други насложени неща. И аз затова и не смея да обвинявам който и да е орган, защото сме "играли" в цяла България по поръчки в последните 2 години и половина може би за над 100 поръчки.Колегите ми във фирмата са изключителни професионалисти,но почти навсякъде има по някой скрит капан,който не можеш да избягаш.За нас това е част от борбата за работа и хляб.Със хленчене и чакане наготово нищо не става. Спечелили сме всичко на всичко три или четири и сме някакси по-притръпнали като фирма. Но в края на краищата си търся правата защото при нас работят 120 човека, които чакат работа. Това беше някаква надежда въобще за всички фирми в Силистра. Чакахме го близо година и половина този проект и се надявахме, че всеки ще се "закачи" някак си, по някаква схема – дали като строител, дали като доставчик на материали или като регламентиран подизпълнител. Беше логично да се опитаме тези пари да останат в Силистра. Но пък в края на краищата ЗОП си е такъв, че не можеш да игнорираш участието на външни фирми, било то и чуждестранни. Няма смисъл да се правим на обидени! По-скоро всеки един, по законовата схемата, която е намерил трябва да се опита категорично и на ниво да си потърси правата. Това сме направили и ние с тази жалба.

– Жалбата Ви е депозирана в общината и в КЗК и е обществено достъпна. Един от мотивите ви е "Липса на безпристрастност на член от Комисията".Накратко да ни поясните този свой мотив?

- Ние имаме притеснения, че един от членовете на комисията, назначен като външен експерт/консултант/, е по някакъв начин свързан с фирмата, която е спечелила. Това беше плод на проучване в Търговския регистър и в ред други документи. Ако се тръгне по чисто законов ред, и предвид факта , че тези дни най-после бе сформирана и Комисия за конфликт на интереси, сигурно ще успеем да се преборим , но не това е логиката. Защото който и да е участвал, той се е подсигурил много добре. Но факт е, че го има – той е консултант поканен от Възложителя но и съпричастен към тази фирма. Даже при преименуването й е упълномощен от управителя на фирмата,боравил е със средства на фирмата. Вярно, че е преди 7-8 месеца, но това съвсем не е далеч във времето.

- А тогава каква е ролята на комисията? Консултантът нали не е решавал еднолично?

- Не ми се ще да си го помисля! Не може една комисия от 11-13 човека да е податлива дотолкова, че да избере категорично една фирма за всички обекти. Как и какви механизми са действал не знам, както и не знам дали е гласувано, но е достатъчно отговорно. В тази комисия са, главния архитект, главният юрист на общината, началникът на отдел" Обществени поръчки," 3-4 общински съветници и други. Все отговорни хора с авторитет и опит, всеки един от тях има достатъчно самочувствие и отговорност за да не се поддаде на каквото и да било влияние .Повтарям, не ми се ще да го помислям! По-скоро съм склонен да кажа, че в голяма степен, случилото се , се дължи на възможността, която дава ЗОП за най-различни интерпретации, за да могат възложителите – държава или общини да ползват вратичките.

- Как е структурирана комисията по оценката ?

- Шест или седем от членовете на комисията са експерти от общината, Трима или четирима са от Общинския съвет ,двама –трима са външни експерти и за цвят има и консултанти.Комисията е разнообразна но би трябвало като такава да може да действа убедително,без да се изключват и пренебрегват различни мнения. Тя е разнородна като познание – в строителната част, в правовата част. Вярвам ,че всеки един коректно за себе си е сложил своя подпис.

- Конкурентна ли е цената на победилата оферта?

- Нямам точна информация за структурирането на офертата на избраната фирма и за цената на останалите участници. При всички случаи обаче , по седем от позициите е по-висока от нашата ,а и на част другите фирми цена. Но разликите не са фрапиращи. Ние сме присъствали на конкурси, като този в Тутракан, в който предпочетената фирма даде цена с 30-40% по-висока от останалите. И там фирмите жалят конкурса, защото беше брутално абсурдно-отстраниха всички без печелившия. Докато тук "ръкавичките" бяха по-бели и по-пухкави.

- Къде тогава се крие разковничето?

- Трябва да се навлезе дълбоко в самата същност на обществената поръчка, защото там е зададено като критерий за оценка техническо предложение, което има тежест 40%, а то, заложено като краен критерий е категорично субективно. И ако цената има тежест 40%, останалото е срок за разсрочено плащане, и срок за изпълнение. Основното, за което ние жалим, чисто законово е, че бяхме отстранени заради "прекалено краткия" срок, който сме дали,макар че залагайки го като критерий Възложителя е искал точно това. Мотивите ни са, че правим нещо, което е конкурентно. Обяснихме собствените си аргументи в жалбата. Направихме много неща, подсказани от логиката. За съжаление това е част от тактиката ,която всяка фирма си избира нагаждайки се с някой от абсурдите на закона за обществените поръчки.И вероятно, за да избегне абсурдността , Възложителя възлага конкурса на външна фирма/разбирайте извън Силистра/. Но точно тия заигравания са дали възможност субективизмът да надделее.

- Виновен ли е някой ?

Не съм склонен да обвинявам никого. По-скоро сме в особена ситуация по цялата верига. Ние обаче, като фирма се опитваме да излезем от тази ситуация. Опитахме се и като Камара на строителите – организация с вече отвоюван авторитет,чийто фирми разполагат с най много работници в национален мащаб. Все още вярвам ,че у Възложителя ще надделее отговорността за наследството което ще предаде на следващите.
Надявам се в логични и аргументирани промени в ЗОП тази есен.Промените в Закона предстои да се гледат на второ четене този или следващия месец.

– Имате ли предложения за промени в ЗОП?

– Добра е системата в Западна Европа, но ние сме минали и през нея, и тя у нас също не проработи добре.Ние, като Камара, сме дали своите предложения. Логиката е да се облекчат самите възложители. Например в региона 7-8 обществени поръчки само за последните месеци – за канализации и водопроводи, за сепариране, за училища ,за читалища трябваше по време на кризата да помогнат на местните фирми да се "закачат" по някакъв начин. Нито един от тези проекти не тръгна. Догодина е последния срок за СМР по оперативната и други европейски програми. И в общините сигурно искаха това да стане, но е факт, че всички зациклиха заради обществените поръчки.Проблемът е и в липсата на добре подготвени и обучени кадри за работа по оперативните програми и евро-проектите Много хора преди десетина години се обучиха, после всеки от тях си хвана собствен бизнес, а това обезкръви общинските структури.

– Тази жалба с колко време забавя изпълнението на проекта?

– Очакваме КЗК да образува производство по нашата а и по останалите жалби.Ако решението не е в наша полза, можем да обжалваме пред Върховния съд. Какво решение да вземем , ще ни насочат аргументите на КЗК. Ако Върховен съд одобри решението на КЗК, може би ще спрем да хабим нерви и ресурс.В тези три големи училища не може сега да се работи. Има обаче и един обективен фактор – управляващият и финансиращ орган –това са европейски пари. Не се знае те как ще погледнат на случващото се . Неприятното е ако последва санкция за възложителя, а тя по моя информация би била 25% и повече от стойността на проекта или 1 от близо 4 милиона лева.Сумата никак не е малка и тя ще бъде в тежест на новото ръководство на общината и общинския бюджет. Има общини, които вече са в такава неприятна ситуация.

Facebook коментари