Вторник, 23 Юли 2024 г.

70 Силистренски студенти и ученици участваха в кампанията "2023 - Европейска година на уменията"

Повече от 70 студенти и ученици от Област Силистра се запознаха с предложенията на програма Еразъм+ за развитие на ключовите компетентности в Европейската рамка за учене през целия живот и обсъдиха възможностите, които ЕС предоставя за учене и придобиване на нови умения. Те участваха в информационните събития в рамките на кампанията "Време за движение" на програма Еразъм+, организирани от Евродеск-Силистра с ръководител д-р Диана Бебенова-Николова.

Особено внимание спечели онлайн сесията "ChatGPT to Empower Youth’, проведена на английски език на 23.10.2023 чрез платформата ZOOM. В този международен уъркшоп участваха 17 младежи от Италия, Португалия, Испания и България. Лекторката д-р Диана Бебенова-Николова демонстрира как може да се настрои езиковия модел ChatGPT, за да генерира текстови решения, подходящи за младежко кариерно ориентиране и професионални задачи.

Подобни информационни събития са провеждат ежегодно през месец октомври в държавите от ЕС, като в България те се координират от Центъра за развитие на човешките ресурси – Национална агенция по програма Еразъм+. В нашата област те се реализират от Евродеск-Силистра, чийто приемник е СНЦ "Паралел-Силистра", www.paralel-silistra.net .

Facebook коментари