Понеделник, 17 Юни 2024 г.

ОИК обявиха имената на избраните кметове и общински съветници в Ситово

Въз основа на Решение № 79-МИ на Общинската избирателна комисия на община Ситово, област Силистра, от 30.10.2023 г., за избор на кметове на община и кметства, на първи тур са избрани следните лица:

За кмет на община Ситово - Сезгин Басри Алиибрям, издигнат от Движение за права и свободи – ДПС, с 1556 гласа;

За кмет на кметство Босна - Денис Неждет Рюстем, издигнат от Движение за права и свободи – ДПС, с 175 гласа.

На изборите за общински съветници в община Ситово са избрани следните лица:

ПП ГЕРБ - 3 мандата: Станчо Борисов Арсов, Мартин Мариянов Костов и Николета Златкова Деведжиева;

Движение за права и свободи – ДПС - 7 мандата: Дженгис Мюдесир Еюб, Несрин Осман Башар, Рашид Ахмед Абтула, Рашид Ахмед Абтула, Седат Исмаил Ариф, Сердар Вахдет Адем, Талят Мустафа Шаюб.

МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ИТН, БВ) - 3 мандата: Диана Йорданова Йовчева, Драгомир Киров Иванов и Янко Любенов Къров.
Решенията на Общинската избирателна комисия са окончателни и не подлежат на обжалване.

Facebook коментари