Сряда, 19 Юни 2024 г.

Проект на ЖС "Екатерина Каравелова" – Силистра е към края си

В края е реализацията на 4-месечен проект на тема "Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра 2023 г.", който Женско сдружение "Екатерина Каравелова" – Силистра, осъществява по договор № 93-00-77, финансиран от Министерство на правосъдието, съобщава ВЕРСИНАЖ. Той е продължение на други подобни проекти, благодарение на които екипът на Сдружението осигурява защита, възстановяване и реинтерграция на пострадали от домашно насилие.

Темата е била свързана с домашно насилие по приложение към програма, разработена за превенция срещу домашното насилие. Тя е изпълнена от външен изпълнител, както и по проекта. Програмата включва насоки, информация, инструменти за работа. Междувременно екипът на Сдружението е продължил своята регулярна дейност с извършители на домашна насилие, както и с пострадали. В рамките на проекта са проведени обучения със стотина ученици от горен курс от училища в четири общини в областта: земеделските гимназии в Силистра, Ситово и Средище, както и в Езикова гимназия – Силистра и Средно училище "Васил Левски" – град Дулово. Те са преминали с участието и на педагогически съветници, и на училищни психолози.

Според обратната връзка, по темата не е работено активно през годините, но прави впечатление, че у подрастващите има някаква представа за насилието във физическата и в психическата му форма. До знанието им е доведено и че неглижирането на децата в семейството също е насилие, за да им стане ясно защо родителите трябва да им обръщат повече внимание.

Facebook коментари