Неделя, 03 Март 2024 г.

Правителството даде рамо на държавната фирма "Информационно обслужване"

Правителството прие изменение на свое Решение № 727 от 5.12.2019 г. за определяне на административните органи, чиито информационни системи ще бъдат поддържани от "Информационно обслужване" АД.

С промените се разширяват дейностите по системна интеграция и на дружеството се възлага и изграждането и поддържането на Информационна система за централизирано изграждане и поддържане на регистри. Чрез нея министърът на електронното управление предоставя възможност за създаване и водене на регистри в електронен вид, които отговорят на изискванията на Закона за електронно управление. Целта е чрез системата да бъдат дигитализирани множество регистри в кратки срокове.

Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, използват системата безплатно и без ограничение за всички регистри, за които не разполагат със специализирана информационна система.

Промяната се налага и поради факта, че действащата процедура за изграждане на съответната система е прекратена в началото на 2023 г. и е предмет на съдебно обжалване.

Facebook коментари