Понеделник, 24 Юни 2024 г.

16 млн. лв в подкрепа за земеделските стопани за компенсиране на разходи за вода за напояване

Министерският съвет прие Постановление за възстановяване на средства по бюджета на Министерството на енергетиката за 2023 г.

Постановлението се приема в изпълнение на Решение № 294 на Министерския съвет от 2023 г. за одобряване на финансиране на Държавен фонд "Земеделие" за 2023 г.

С Постановлението ще бъдат осигурени средства в размер на 16 млн. лв. като антиинфлационна мярка под формата на държавна подкрепа за земеделските стопани за компенсиране на част от разходите за вода за напояване.

Facebook коментари