Понеделник, 15 Юли 2024 г.

Допълнителни средства по бюджета на Министерство на културата

Правителството одобри допълнителни разходи за реализиране на културни програми в чужбина, планове за управление и опазване на недвижимо културно наследство, финансиране на държавни културни институти в областта на сценичните изкуства и други дейности по реда на ЗЗРК и ЗКН, предвидени в чл. 1, ал. 5, т. 6.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., област "Култура и изкуства", в размер на 17 665 000 лв. С посочената сума ще се увеличат разходите по бюджета на Министерството на културата за 2023 г., както следва:

- по "Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство", Бюджетна програма "Опазване на недвижимото културно наследство", с 1 511 000 лв.;

- по "Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование", бюджетна програма "Сценични изкуства", с 14 154 000 лв. и бюджетна програма "Популяризиране на българската култура в чужбина" - 1 000 000 лв. ;

- по Бюджетна програма "Администрация" - 1 000 000 лв.

Facebook коментари