Понеделник, 04 Март 2024 г.

Банките рязко намаляват клоновете си

Развитието на дигиталните решения води до отпадане на нуждата от изграждане на широка физическа клонова мрежа. Тенденцията към намаляване на броя на физическите клонове се наблюдава не само в България, но и в останалите страни по света. Това заявява Никола Бакалов, член на УС на АББ и главен изпълнителен директор на Първа инвестиционна банка АД в бюлетина на Асоциация на банките в България.

Според него, обаче, за пълно изчезване на банковите офиси е все още рано да се говори, въпреки че имаме примери за изцяло дигитални банки без физическо присъствие. Те показват, че вече банковият сектор разполага с необходимата технология това да се случи, но големият въпрос тук е, доколко самите клиенти са готови за тази промяна. Моето виждане е, че една съществена част от тях не са и за определени операции все още изискват личния контакт с банков служител. Тази група с времето и развитието на дигитализацията във всички сфери на нашия живот ще намалява, но до нейното пълно изчезване ще минат десетки години, обяснява Бакалов.

И допълва, че за изчезване на банковите офиси все още е рано да се говори, но е ясно, че през следващото десетилетие те ще бъдат силно редуцирани и тяхната тежест в общуването с клиенти ще бъде намалена. Същевременно, възможностите, които те ще предлагат, като финансови услуги и професионална консултация на клиентите, ще бъдат много по-големи.

Банките закриват клонове и премахват банкомати

Говорейки за дигитализация няма как да подминем и темата за сигурността. Тя е приоритет номер едно за всяка финансова институция. И това се отнася, както до мобилното, така и до онлайн банкирането, а, също и до защитата на самата банка. Много приложения за мобилно банкиране вече позволяват да се използват функции като разпознаване чрез пръстов отпечатък или лицево разпознаване, за да бъдат спокойни потребителите, че само и единствено те имат достъп до средствата си.

Разбира се, колкото и модерни технологии да се използват, за да бъде постигната тази пълна защита в онлайн среда, то нека не забравяме и един сериозен проблем, който става все по-наболял, а именно, така наречените фишинг-атаки към потребителите. Въпреки кампаниите, които провежда Асоциацията на банките в България и усилията, които самите банки поотделно полагат, за да образоват своите клиенти, техният брой все още е висок.

Според доклад, изготвен от един от глобалните лидери в киберзащитата - Acronis, само през първата половина на 2023 година броят на фишинг-атаките, основани на имейл, е повишен с 464% спрямо 2022 година. Това поставя банките в ситуация, в която не само трябва да разработват и предлагат дигитални продукти и услуги, но и да образоват потребителите им, за да бъде създадена максимално сигурна онлайн среда за тяхното ползване, посочва главният изпълнителен директор на Първа инвестиционна банка.

В съвременните условия банковият сектор на икономиката играе ключова роля в процеса на разпределението и преразпределението на финансовите ресурси. Той предоставя финансови услуги на населението и на бизнеса и трансформира спестяванията в инвестиции. Ето защо, той няма как да остане встрани от процеса на дигитализация на икономиката и в много случаи той е водещ в това отношение, защото предоставяните от него продукти и услуги повишават не само конкурентоспособността му, но и тази на неговите клиенти, заключва той.

Facebook коментари