Понеделник, 22 Юли 2024 г.

Над 2,5 повече работещи без трудов договор откриха инспекторите в Силистра

За деветте месеца на 2023 г. контролните органи на Дирекция "Инспекция по труда" са извършили 646 броя проверки, съобщи за КВОРУМ инж. Данчо Дачев Димитров, директор на Дирекция "Инспекция по труда".

Проверени са предприятия с над 630 наети лица в тях. Общият брой на констатираните нарушения на трудовото законодателство е 3 520 бр. Нарушенията, свързани с разпоредбите, регламентиращи осъществяване на трудовите правоотношения, са 1 734 бр., а тези с осигуряването на здраве и безопасност при работа са 1 786 бр. Акцент в контрола на Дирекцията остават отраслите и дейностите, за които анализите посочват, че са високорискови за използване на недеклариран труд и за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Такива са строителство, селско стопанство, хотелиерство, ресторантьорство и търговия.

По време на проверките са установени 43 лица, работещи без трудов договор. Данните показват, че се повишава разкриваемостта на това нарушение спрямо същия период на миналата година, когато установените случаи на работа без трудов договор са били 17 бр.
Работата без трудов договор не е маловажно нарушение.

Санкцията за това нарушение е минимум 1500 лв. Работодателите губят право да участват в обществени поръчки в рамките на 3 години.

Facebook коментари