Четвъртък, 20 Юни 2024 г.

3,2 млрд. лв. печалба в селското стопанство

Произведената продукция намалява, но цените бяха увеличени значително

Фермери и животновъди инвестираха над 1 млрд. лв. в машини и сгради

Печалбата намалява с 2,5%


Печалбата на фирмите в сферата на селското стопанство за миналата година достига 3,194 млрд. лв., съобщава ТРУД, позовавайки се на данни на НСИ.

Печалбата намалява само с 2,5% спрямо предходната година, въпреки повишените разходи на дружествата.

Печалбата в селското стопанство е постигната чрез увеличение на цените. През 2022 г. стойността на крайната продукция, произведена в селското стопанство, възлиза на 12,9 млрд. лв., което е ръст с 19,2% спрямо предходната година. Увеличението се дължи на нарастване на цените с 29,8% спрямо 2021 г., докато при обемите на произведените количества има намаление с 8,2%.

В растениевъдството стойността на произведената продукция е 9,699 млрд. лв. и представлява 75,2% от цялата селскостопанската продукция. Преобладаващата част (87,2%) е от зърнени и от технически култури, чиято стойност е съответно на 5,485 млрд. лв. и 2,971 млрд. лв.

В сравнение с 2021 г. стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, е по-висока с 19,6% в резултат на вдигане на цените с 33,5%, докато при обемите има спад с 10,4%.

Произведената продукция от животновъдството през 2022 г. е на стойност 2,333 млрд. лв., или 18,1% от цялата продукция в селското стопанство. Спрямо предходната година стойността є нараства с 18,9% в резултат на вдигане на цените с 23,1%, докато произведените обеми намаляват с 3,4%.

Стойността на продукцията от отглеждане на селскостопански животни е 1,151 млрд. лв. (49,3% от продукцията в животновъдството), а стойността на произведените животински продукти е 1,182 млрд. лв. (50,7% от продукцията в животновъдството). В сравнение с 2021 г. стойността на отглеждането на селскостопански животни се увеличава с 19,1%, което се дължи на нарастване на цените с 24,1%, докато обемите намаляват с 4%. Стойността на произведените животински продукти нараства с 18,7% в резултат на ръст на цените с 22,3%, докато обемите спадат с 2,9%.

Печалбите в селското стопанство са позволили на фирмите да направят значителни инвестиции. През 2022 г. инвестициите в селското стопанство са на стойност 1,164 млрд. лв., като се увеличават спрямо предходната година с 21,2%. От тези средства вложенията в трайни насаждения и селскостопански животни са само е 85,6 млн. лв. Значително по-голяма част от инвестициите - 1,078 млрд. лв. (92,6%), са насочени към неселскостопански продукти, от които в машини, оборудване и транспортни средства - 744 млн. лв. (дял от 63,9%), и в сгради - 331,2 млн. лв. (дял от 28,4%).

Facebook коментари