Петък, 10 Юли 2020 г.

Общини от двете страни на Дунав създават виртуален пазар за селскостопанска продукция

Виртуален пазар за търговия на едро със селскостопанска продукция e една от дългосрочните идеи в съвместен проект на Кайнарджанската община на Силистренска област и румънската община Валу луи Трайан за изграждане на транграничен център и агропазар в румънската община.
По проекта на стойност 1 445 496 евро, осъществяван по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния, днес в Силистра завърши двудневна бизнессреща за обмяна на опит.
За пазара ще бъдат изградени 75 търговски помещения, 66 магазини в основната сграда и извън нея, минимаркет, сладкарница.
За българските производители се осигуряват търговски площи и щандове и наемите за тях няма да бъдат по-високи от наемите за румънските им колеги.
Очаква се изграждането на пазара да завърши напролет.
В двете общини основен отрасъл е селскостопанското производство и с изграждането на пазара и бизнесцентъра ще се създадат нови възможности за развитието на селскостопанския сектор. Увеличават се и възможностите за експорт на селскостопанска продукция от румънското пристанище Констанца .
От съществено значение е осигуряването на актуална информация за контакти чрез бизнесцентъра и маркетинг-диагностика чрез селскостопанските изложения всяка година. Ще бъдат привличани и земеделски производители от други райони на двете страни.
Смята се, че в дългосрочен план не само ще се стимулира сътрудничество, но и ще се създадат условия за специализация на селскостопанската дейност в районите на Кайнарджа и Валу луи Трайан.

Facebook коментари