Събота, 20 Юли 2024 г.

Минчо Йорданов: Честит празник на силистренските общини

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ, КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ И КМЕТСТВА, И ДО ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

поздравявам Ви с 12 октомври – Ден на българската община, символ на местното самоуправление, което в България под различни форми има традиции от близо век и половина насам. Местният законодателен орган, представителите на изпълнителната власт и служителите в ръководените от тях администрации са най-близо до общностите в селата и градовете.

Пожелавам Ви и занапред за Вас най-важното да бъде вземането на целесъобразни и законосъобразни управленски решения в името на добруването на хората от Крайдунавска Добруджа!

МИНЧО ЙОРДАНОВ
областен управител на област Силистра

Facebook коментари