Понеделник, 17 Юни 2024 г.

Изтича важен срок за оперативни програми "Плодове и зеленчуци" и "Мляко и млечни продукти"

Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) напомня, че до 13 октомври се приемат заявления за одобрение на оперативни програми в сектори "Плодове и зеленчуци" и "Мляко и млечни продукти" по Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г.

Допустими кандидати са признати от министъра на земеделието и храните организации на производители и техните асоциации, а в сектор "Мляко и млечни продукти" могат да кандидатстват и групи производители.

Заявленията за одобрение на оперативна програма по интервенциите в двата сектора се подават в Системата за електронни услуги (СЕУ), като Указанията за подаване на заявления са качени в системата.

Подробна информация за интервенциите в сектор "Плодове и зеленчуци" и "Мляко и млечни продукти", както и образци на документи, законодателство, наредби, приложими за оперативните програми в двата сектора, е качена на сайта на Държавен фонд "Земеделие".

Facebook коментари