Петък, 12 Април 2024 г.

Силистренският архив става на 60 години

На 10 октомври, обявен през 1951 г. за Национален ден на архивите в България, Държавен архив Силистра ще отбележи с откриване на изложба своята 60-а годишнина. Начало на тържеството: 15 часа.

Според тиражирана преди години справка: архивната структура в град Силистра - тогава център на административен окръг, днес на област, е създадена през 1963 г. в резултат на административно-териториалната реформа от 1959 г. като отдел на Окръжен народен съвет – Силистра, от 1988 г. става част от структурата на община Силистра, но през 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при Министерски съвет. От 1978 г. е със статут на дирекция, която през 2010 г. е преструктурирана в отдел. От 2008 г. насам архивът се помещава в нова сграда, построена на мястото на старата.

През годините начело на силистренския архив са били: Лука Вайсилов (1963-1965), Йордан Маринов (1966-1969), Петко Буюклиев (1969-1972), Кольо Върбев (1973-1974), Гинка Силянова (1975-1988), Петър Балев (1988-2010), Юлия Кюшелиева (2010-2019) и от 2019 г. - Драгомира Балева-Тодорова.

Facebook коментари