Понеделник, 24 Юни 2024 г.

100 хил. лева отделя РИОСВ – Русе за закупуване на нови автомобил с висока проходимост и микробус

100 хил. лева /без ДДС/ отделя РИОСВ – Русе за закупуване на нови автомобил с висока проходимост и микробус, съобщава rousse.info/.

РИОСВ-Русе е регионална структура на Министерството на околната среда и водите, като в рамките на своите компетенции изпълнява регулиращи и контролни функции. В обхвата на инспекцията попадат териториите на област Русе, област Разград и област Силистра. Извършваният контрол е по компоненти и фактори на околната среда и обхваща: въздух, води, отпадъци, шум, биоразнообразие, почви, защитени територии и защитени зони и др.

За изпълнение на дейността на РИОСВ-Русе, в т.ч. извършване на проверки на терен, най-често по компонент биоразнообразие, защитени територии зони и фактор отпадъци, се налагат и проверки в извън урбанизираните територии, представляващи терени, като достъпът до тях е труден и през неравни релефи. С оглед на транспортното обезпечаване на инспекцията и експертите е необходимо закупуване на автомобил, посредством който може да се достига и до най-трудно достъпни места.

За нуждите на РИОСВ-Русе и за извършване на екипни и комплексни проверки, заложени в годишния план за контролна дейност се налага извършване на проверка с участието на експерти от повече от две направления. В тази връзка и за осигуряване на тяхния едновремен транспорт до обекта на проверката е необходимо придвижването да се осъществява с пътнически микробус, с капацитет 7+1 или 8+1 места. Едновременното пътуване, с едно МПС, е икономически по-изгодно от паралелното придвижване с два автомобила. С оглед на това е целесъобразно закупуването на МПС, което да е с капацитет, даващ възможност за транспорт на повече от 4 човека.

Facebook коментари