Сряда, 19 Юни 2024 г.

ЗК "Съгласие" в Срацимир определи рента от 100 лева на декар

Управителният съвет на Земеделска кооперация "Съгласие" с. Срацимир одобри на 28 септември 2023 г. рента от 100 лв/дка за трета категория земя и 91 лв/дка за приравнена четвърта категория земя за стопанската 2022/2023 г., съобщи за КВОРУМ Кирил Боянов.

Дивидентът за 100 лв дялов капитал е 45 лв.

Това е нагледен пример за влиянието на диференциалната рента от първи род върху размера на рентата и крайния финансов резултат.

Категориите в цифровия модел на плана за земеразделяне са определени преди 50 години от Националния институт по почвознание от времето на ТКЗС. Тогава се използвали обширни блокове по местности, които не винаги са имали ясни граници. В някои случаи липсвали категории, а комисиите са определяли категорията субективно, като средна аритметика от две съседни местности.

През тези 50 години в резултат на физикохимичните процеси в почвата, ветровата и водна ерозия, прилаганите системи на обработка на почвата, торенето и сеитбообращенията структурата на почвата е променена. Учени смятат, че тази категоризация е остаряла и не отразява вярната бална оценка съгласно методиката за категоризиране на земеделските земи.

Необходима е нова категоризация, за да се отчете приносът на диференциалната рента от първи род (естественото плодородие) и да се определи икономически целесъобразно рентата (наема). Това е важно и за бъдещия поземлен данък според категорията и притежаваната земеделска земя.

Facebook коментари