Петък, 01 Декември 2023 г.

Булгаргаз предложи окончателна цена за октомври

60,41 лева/MWh (без акциз и ДДС) е окончателно предложената цена за м. октомври 2023 г., по която "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Както беше прогнозирано от страна на Булгаргаз по време на последното открито заседание на КЕВР, цената за октомври е с 4.6% пониска от тази за предходния месец. Това се дължи на успешно проведения от "Булгаргаз" ЕАД в края на 2022 г. търг за доставка на количества втечнен природен газ за 2023 г.

Facebook коментари