Четвъртък, 07 Декември 2023 г.

Последна сесия за мандата в Тутракан

Извънредно заседание ще проведе Общинският съвет на Тутракан от 9:00 часа, съобщава БНР.

Ще бъде разгледано предложението болницата в Тутракан да кандидатства като водещ партньор по процедурата "Концепции за интегрирани териториални инвестиции" с проект за подобряване възможностите за ранна диагностика на сърдечно-съдовите заболявания в област Силистра.

Предвижда се Общината като едноличен собственик на болницата да бъде партньор и да делегира права на управителя на здравното заведение за целта.

В дневния ред са и докладни записки за отпускане на еднократна финансова помощ за осъществено лечение на двама граждани.

Facebook коментари