Сряда, 06 Декември 2023 г.

Възможно е да се забрани спирането на тока на енергийно бедни домакинства

Енергийните предприятия да предвидят процедури за непрекъсване на тока на уязвими клиенти при определени условия. Това предлагат от WWF България относно промените в Закона за енергетиката, които бяха приети на първо четене, съобщават pariteni.bg.

В закона за пръв път се поставя дефиниция на енергийна бедност.

За съжаление, начинът, по който е поставена дефиницията, като изолирана и без връзка с останалите участници в енергийния пазар, създава проблеми от нов тип, се посочва в становището.

Според организацията се къса връзката между енергийно бедните домакинства и уязвимите клиенти за снабдяване с електрическа енергия. Създадени са условия, в които енергийно бедните ще получават наравно компенсация с всички останали домакинства с по-високи доходи в размер на 80% от направения разход на енергия.

Това означава, че най-голям размер на компенсации ще получават тези домакинства с най-високо потребление, докато уязвимите ще са изложени на риск, в случай на резки промени в цените без специална социална защита. От WWF България предлагат да се направи изрично уточнение в закона, че уязвим клиент е битов клиент, в чийто обект, снабдяван с електрическа енергия живеят и членове на енергийно бедни домакинства.

Друго предложение е да се създаде специален фонд за компенсиране на такива потребители или компонент във фон "Сигурност на електроенергийната система".

В момента компетентен орган за управление на Информационната система за домакинствата, касаеща енергийно бедните, е зададено Министерството на труда и социалната политика. В член 38д са посочени всички останали министерства. Липсата на един компетентен орган, който да координира, е сериозен проблем, пише още в становището.

Facebook коментари