Петък, 01 Декември 2023 г.

Ученици от Силистра изучават италианска кухня и IT технологии

В периода 10-23 септември 2023г. ученици от 11 и 12 клас на ПГСУАУ "Атанас Буров", гр.Силистра, провеждат своята обучителна практика в град Римини, Италия, съобщиха от гимназията. Групата включва 21 ученици от специалностите "Икономическа информатика" и "Електронна търговия" и 9 от специалност "Организация на туризма и свободното време" . Те участват в практическо обучение с мобилност. Приемаща организация е "Система туризмо" в гр.Римини. Учениците от спец. "Икономическа информатика" и "Електронна търговия" се обучават да създават свой динамичен сайт на електронен магазин и ще имат възможност да посетят компании с дейност в областта на информационните технологии в град Римини, Италия. Учениците от направление "Туризъм" изучават кулинарните технологии на 4 ресторанта в гр.Римини, посветиха се на италианската кухня и на посрещането на гости в хотелите.

Обучението на участниците е част от изпълнението на петгодишна акредитация на нашата гимназия по програма "Еразъм+", сектор "Професионално образование и обучение". В проекта участват и преподаватели по професионална подготовка от гимназията, които са наблюдаващи учители на практическото обучение и за обмяна на опит в своята професионална област. Ще се запознаят с дейността на италиански фирми от ИТ сектора и ресторанти на територията на гр.Римини и с италианската образователна система.

Очакванията от реализирането на проекта са за усвояване на европейски стандарти в професионалната подготовка чрез придобиване на нови знания и умения, развиване на езиковите и дигитални компетенции, обогатяване на уменията за общуване, развиване на способностите за решаване на проблеми, вземане на решения, работа в екип и обогатяване на културния мироглед. Предвидена е и културна програма. Проведе се туристическа обиколка с беседа на Римини-любимият курорт на италианците. Престои посещение на красивата Венеция и Сан Марино- една от най-малките и най-стари републики в Европа.

Facebook коментари