Петък, 19 Април 2024 г.

Общини от цялата област се включват в кампанията "Да изчистим България заедно"

Общини от цялата област Силистра се включват в националната кампания "Да изчистим България заедно" днес на 17 септември.

Община Силистра, чрез фирмата предлагаща услугата по организирано сметосъбиране и сметоизвозване, ще съдейства в деня на почистването, чрез своевременното извозване на събраните от участниците отпадъци.

Освобождаването от такса за депониране е насочено към максимално улесняване и насърчаване на гражданите да участват в кампанията.

За да се възползват от освобождаването, участниците в кампанията трябва да транспортират отпадъците със собствени МПС и при доставката им да упоменат вида на отпадъка и мястото на неговия произход (територията, която са почиствали).

Facebook коментари