Вторник, 26 Септември 2023 г.

СУ "Васил Левски" в Главиница отпразнува първия учебен ден с обновена сграда

СУ "Васил Левски" в Главиница отпразнува първия учебен ден с обновена сграда

След месеци на ремонт и модернизация, СУ "Васил Левски" в Главиница отвори врати за своите ученици с ново лице и празнична настроение. Учебното заведение, което е единственото средно училище в общината, получи финансова подкрепа от общинската администрация за подобряване на материалната си база и осигуряване на качествено образование.

Община Главиница инвестира 4 млн. лева за обновяването на учебното заведение, което посещават 460 ученици или около 75 % от всички ученици в общината. Средствата са осигурени от ДФ "Земеделие", чрез мерките обявени от Местната инициативна група и собствени приходи на общината.

Строително-монтажните дейности бяха разделени на два етапа, като първият етап е вече завършен, а вторият се очаква да приключи в рамките на следващите месеци. В рамките на проекта са реализирани следните дейности:"

Първи етап:

- прилагане на мерки за енергийна ефективност, включително подмяна на старата изолация, дограмата и изолацията на подпокривното пространство;
- доставка и монтаж на нов котел и обновяване на отоплителната инсталация;
- основен ремонт на санитарните възли;
- вътрешен ремонт на учебните помещения, коридори, столова и кухня;
- реконструкция на канализационната мрежа на обекта;
- изграждане на пожароизвестителна инсталация;
- реконструкция и озеленяване на парковото пространство и алеите около сградата на учебното заведение;
- ремонтиране на спортната площадка в двора на училището - асфалтиране на 2 дка площ и монтиране на уреди за волейбол и баскетбол.

Втори етап:

- ремонт, обзавеждане и оборудване на физкултурния салон на СУ "Васил Левски" град Главиница;
- изграждане на волейболна и баскетболна площадка в двора на училището;
- изграждане на спортен терен за тенис корт;
- откриване на фитнес зала - реконструкция на бившето заведение "Малкия принц", изграждане на санитарни възли, разкриване на отделен вход към улица "Витоша" и доставка на фитнес уреди."

Община Главиница продължава своята политика за модернизиране на образователните си обекти, като гарантира здравословни, безопасни и качествени условия за обучение на децата. Образованието е стратегически сектор за развитието на обществото, тъй като изгражда знанията, уменията и ценностите на бъдещите активни граждани на община Главиница.

"Благодарим на всички ангажирани с реализирането на този важен проект, особено на г-жа Нефие Раим - директор на СУ "Васил Левски" - град Главиница и на учителския колектив на учебното заведение. Честит първи учебен ден на всички ученици, родители и учители! На добър час, през учебната 2023 - 2024 година!" заяви кмета на Община Главиница Неждет Джевдет.

Facebook коментари