Вторник, 26 Септември 2023 г.

Общинският съвет на Тутракан прие бюджет за 2023 г. в размер на 25,5 млн. лв.

Общинският съвет на Тутракан прие бюджет за 2023 г. в размер на 25,5 млн. лв.

Вчера на 14 септември Общинският съвет на Тутракан прие бюджета на общината за 2023 г. в размер на 25 559 214 лв. в приходната и разходната си част.

Сред основните приоритети на бюджета са:

* Подобряване на инфраструктурата, включително ремонти на общински пътища, улична мрежа и сгради публична общинска собственост;
* Развитие на социалната сфера, включително образование, здравеопазване и социални дейности;
* Подпомагане на бизнеса и инвестициите.

В допълнение към приемането на бюджета, общинските съветници обсъдиха предложение до министъра на финансите за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в трансфер за други целеви разходи за финансиране на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради публична общинска собственост.

Facebook коментари