Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

МОН: Учениците да започват занятия от 7.30 часа

Промяната се обсъжда негативно в социалните мрежи от родители, които се чудят защо МОН я предлага без никакви мотиви

Започването на учебните часове в училищата у нас в 7:30 ч. вече няма да е по изключение, а се превръща в норма. Това става ясно от промени в наредбата за организация на дейностите в училищното образование, предложени от образователното министерство, съобщи "Сега".

МОН обяви въпросните промени в средата на август, като акцентира върху най-голямата - даването на възможност на учениците от IV, VII и X клас да се явят на втора дата на изпитите от националното външно оценяване, ако са ги пропуснали поради престой в болница, карантина, смърт на близък човек или природно бедствие. Нищо не бе съобщено обаче за друга промяна, свързана с началото на учебните часове.

Сегашните разпоредби гласят, че учебният ден "започва не по-рано от 8:00 ч. и приключва не по-късно от 19:30 ч.". Допуска се по изключение учебният ден да започва не по-рано от 7:30 ч., "когато условията в училището не позволяват обучението на всички паралелки да бъде само предиобед". В тази хипотеза влизат редица училища, в които обучението е все още на две смени - това изисква да се освободи повече време за първа и втора смяна, съответно се налага учениците да започват по-рано сутрин - в 7:30.

Родители, учители и експерти обаче отдавна призовават за по-късно започване, защото според изследвания в ранните сутрешни часове децата не са адекватни и съответно часовете им не протичат ефективно. На този фон, а и на поетия от държавата курс към плавно преминаване към едносменно обучение, предложената от МОН промяна изглежда странно. Новите текстове заменят думите "не по-рано от 8:00 ч." с "не по-рано от 7:30 ч.", като разпоредбата за изключението се премахва. Това означава, че дори да няма необходимост - например условията му не позволяват обучение на всички паралелки само предиобед, всички училища, вкл. и тези на едносменен режим, ще могат да започват в 7:30 по свое усмотрение.

За и против

Промяната се обсъжда негативно в социалните мрежи от родители, които се чудят защо МОН я предлага без никакви мотиви.

"Изключението 7:30 за двусменен режим и сега го има в наредбата и е масово. Те обаче искат и на едносменен режим децата да започват в 7:30. Вкарват го между другото с други промени в наредбата, за да си мине незабелязано. Все пак планът е училищата да минат на едносменен режим, та да си им е променено и пак да започват в 7:30. И тук не се гонят интересите на децата, нито на родителите - както някои заблудени такива си мислят", загатва участник в дискусията.

Друг подозира, че промяната ще е в интерес на частните школи.

"7:30 е рано, ако са на една смяна. Които пътуват, трябва да станат в 5:30-5:45. Имах пътуващи съученици, милите, винаги заспиваха в третия или четвъртия час. Ако училището е две смени и нямат избор, тогава да бъде от 7:30. Но иначе нека е от 8:00 или 8:30. Нека се намали стресът за децата ни", призовава родител във Фейсбук.

"Безумие след безумие! И това ли им пречи на висшестоящите! Те в колко си сядат на бюрцата, за да променят нашия начален час!? И как точно пътуващите деца ще стигат до училище, след като трябва да пътуват само в светлата част на деня!?", гневи се друг.

Има обаче и родители на обратното мнение. "За децата ми ще е ужасно, но ако започват в 7:30, ние ще можем да ходим на работа, без да закъсняваме. И двамата започваме от 8:00 ч. Как да стане, като за да стигна до работното си място, трябва вече да тръгна час по-рано (заради ремонти по улиците)?", казва майка.

"Ако едни искат да започват в 7:30, а други в 9:00, на кого да угодим? Ами гледаме западния модел и взимаме средното и най-доброто за децата. Всичко около 8:00-8:30 е нормален стартов час", смята друг родител.

Мотиви

"Сега" попита МОН какви са мотивите за промяната в наредбата - кое я е наложило, какви проблеми решава и до какви ефекти ще доведе, както и в колко училища в страната се започва в 7:30, в колко - по-късно към 8:00 ч. Оттам посочиха, че "предлаганото изменение не е учебният ден да започва в 7:30 ч., а "не по-рано от 7:30 ч." и в никакъв случай не вменява задължение във всички училища часовете да започват в този час, а просто дава възможност в зависимост от конкретните обстоятелства училищното ръководство да прецени и да определи дали учебният ден ще започне в 7:30 часа, в 8:00 часа или по-късно.

"Изискването в сега действащата разпоредба учебният ден да не започва по-рано от 8:00 часа създаваше проблеми в много училища, в които учениците пътуват от различни населени места. Постъпвали са и предложения от родители на ученици от големи областни центрове. Те посочват, че изискването да не се започва по-рано от 8:00 часа създава проблеми с придвижването им до училище заради натоварен трафик, препълнен градски транспорт и др.", отговарят от МОН.

Facebook коментари