Четвъртък, 07 Декември 2023 г.

Правителството увеличи заплатите в ДАНС

5 млн. и 700 хил. лева са предвидени за увеличаване на възнагражденията, считано от 1 август тази година.

Одобрени са и разходи за увеличаване на разходите за издръжка на Държавна агенция "Национална сигурност" в размер на 1 500 000 лв.

Средствата се за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 9.2 и 9.3 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2023 г. в област "Вътрешен ред и сигурност".

Повечето пари за службите бяха предвидени още при приемането на бюджета за 2023 г. Той стана факт след продължило над 20 часа заседание и разгорещени дебати. Бюджетът за 2023 г. предвижда увеличения на заплатите в редица държавни структури, особено в сектор "Сигурност".

Основните заплати на персонала в системата на МВР се увеличават с 10% от 1 август, а някои длъжности ще получат допълнително увеличение със 100 лв. За това бяха предвидени общо 150 млн. лева. За Държавна агенция "Технически операции" (ДАТО) бяха отпуснати допълнителни 3,7 млн. лв.

Facebook коментари