Четвъртък, 28 Септември 2023 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 11 септември 2023 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 помощник-готвач, основно образование
1 учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII клас, висше образование
/ Педагогика/
1 учител на деца с умствена изостаналост, висше образование /Педагогика на обучението/
2 работници, кухня, средно образование
1 счетоводител, висше образование /Икономика/
1 машинен оператор, обработка на минерали, средно образование
1 възпитател, висше образование /Педагогика/
2 огняри, средно образование
2 старши експерти, висше образование
1 ерготерапевт, висше образование /Ерготерапия/
1 шофьор, автобус, кат. "D", средно образование
2 пекари, средно образование
1 работник, обработка на дърво, средно образование
4 общи работници, промишлеността, средно образование
5 кредитни администратори, средно образование
2 машинни оператори, производство на тестени изделия, средно образование
1 организатор, производство, висше образование /Икономика/, 5 г. проф. опит
1 деловодител, средно образование
8 продавач-консултанти, средно образование
1 шлосер-корабен, средно образование /Машиностроене, металообработване и металургия/
1 опаковач, средно образование
1 машинен оператор, производство на картонени изделия, средно образование
1 чистач/ хигиенист, средно образование
2 водачи на мотокари, средно образование
1 продавач, закуски и напитки, средно образование
1 смесоприготвител, основно образование
2 камериери/камериерки, хотел, средно образование
3 машинни оператори, металообработващи машини, средно образование /Машиностроене, металообработване и металургия/
2 пакетировачи, средно образование
2 шивачи, мъжко/дамско облекло, средно образование /Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи/
1 оператор, манипулатор, средно образование
1 механик, гараж за транспортни средства, средно образование /Транспортни услуги/
1 автомонтьор, средно образование /Транспортни услуги/
1 спедитор, висше образование /Транспорт/
6 военнослужещи, войници, средно образование
10 почиствачи, метални отливки/изделия, основно образование
3 сърцар-формовчици, средно образование /Машиностроене, металообработване и металургия/
3 формовчици, средно образование /Машиностроене, металообработване и металургия/
1 готвач, средно образование

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

1 ресурсен учител за работа с ученици със специални образователни потребности
1 инженер роботика, висше техническо образование
2 пакетировачи, основно образование
1 продавач-консултант
3 сервитьори, средно образование
3 готвачи, основно образование
1 шофьор кат. "B", средно образование
1 заварчик, основно образование
1 продавач на щандове и витрини, основно образование
1 пласьор, стоки, кат. "В"
2 касиер, средно образование
1 обслужващ работник промишлено производство, основно образование
6 общи работници, начално и/или основно образование
5 лекари, висше образование "Mедицина"
1 продавач-консултант, средно образование, умения за работа с компютър

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 оператор, производствена линия, средно образование
4 монтажници, електрооборудване, основно образование
1 работник, производство на вино, няма изискване за заемане
1 сервитьор, основно образование
1 чистач-хигиенист, няма изискване за заемане
1 фелдшер, полувисше образование – степен "Бакалавър", специалност "Медицина", ЦСМП
5 лекари, висше образование – степен "Магистър", специалност "Медицина", ЦСМП

Facebook коментари