Събота, 15 Юни 2024 г.

Минчо Йорданов: На този ден България си връща изконни нейни територии

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА,

7 септември 1940 г. е знаменателна дата в българския исторически календар и е особено ценна за нас, добруджанци! На този ден е подписан Крайовският договор, който по мирен начин възвръща на България изконни нейни територии. След близо четвърт век окупация от Кралство Румъния Южна Добруджа е отново българска и жителите на областта заживяват със своите културни традиции, говорейки родния си език. Започва новото възраждане на "добрата земя", към която съгласно спогодбата в прародината се завръщат потомци на българи, потърсили векове преди това спасение от предишно чуждо владичество, продължило няколко столетия!

Честит празник!

МИНЧО ЙОРДАНОВ,
областен управител на област Силистра

Facebook коментари