Неделя, 14 Април 2024 г.

Детска градина "Радост" в Силистра ще развива музикалните умения на децата по проект

Детска градина "Радост" в Силистра получи финансиране за проект за развитие на музикалното образование

Детска градина "Радост" в Силистра получи финансиране за изпълнение на проект по Национална програма "Хубаво е в детската градина" на МОН през учебната 2023/2024 г. на стойност 3975,00 лв.

Проектът "Музика и танци – път към българския фолклор" цели да възпита любов към българския фолклор и традиции, чрез запознаване с народните празници, обичаи, игри, танци и песни от различните фолклорни области.

С реализацията на проекта ще се работи за развиване на музикалните и творчески умения на децата, чрез различни видове музикална дейност, включително:

• Запознаване с различни народни инструменти и овладяване на умения за подражателно и самостоятелно свирене с тях
• Изучаване на български народни песни и танци
• Участие в музикални и танцови празници и конкурси

Проектът ще се осъществи в рамките на учебната година и ще включва всички деца от детската градина.

Facebook коментари