Сряда, 06 Декември 2023 г.

Полицейски началници по селата през септември

Съгласно график, утвърден от директора на ОДМВР-Силистра, през месец септември 2023 г. мобилен екип, включващ служители на сектор "Противодействие на криминалната престъпност", сектор "Противодействие на икономическата престъпност" и сектор "Пътна полиция", ще проведе срещи по въпроси на сигурността и реда с представители на местната власт и жители на следните населени места:


Община Тутракан

Село Цар Самуил – 14.09.2023 г., 09:30 часа

Село Нова Черна – 14.09.2023 г., 10:30 часа

Село Сяново – 14.09.2023 г., 11:30 часа

Село Старо село – 14.09.2023 г., 13:00 часа

Село Търновци – 14.09.2023 г., 14:00 часа


Община Алфатар

Село Чуковец – 21.09.2023 г., 09:30 часа

Село Цар Асен – 21.09.2023 г., 10:30 часа

Село Алеково – 21.09.2023 г., 11:30 часа

Село Бистра – 21.09.2023 г., 13:00 часа

Село Васил Левски – 21.09.2023 г., 14:00 часа


Община Силистра

Село Майор Ценович – 28.09.2023 г., 09:30 часа

Село Бабук – 28.09.2023 г., 10:30 часа

Село Казимир – 28.09.2023 г., 11:30 часа

Село Иширково – 28.09.2023 г., 13:00 часа

Село Брадвари – 28.09.2023 г., 14:00 часа

Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, обслужващи съответния район. Гражданите и представителите на местната власт имат възможност да подават сигнали във връзка с пътната безопасност, опазването на обществения ред, за извършени престъпления, както и сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

Facebook коментари