Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

Минчо Йорданов: Слава и чест на героите, осъществили Съединението на България!

ДО ОБЩЕСТВЕНОСТТА НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

в празничното настроение на месец септември вписваме с чувство на гордост датата 6 септември – ден на Съединението на България. На този ден дължим благодарност на всички, осъществили историческото събитие от 1885 г. Във времето то остава като пример за смелост в съчетание с навременно родолюбиво действие, резултат от единодействието на властта и на българския народ – тогава в две държави, разделящи територии в изконните български земи. Чест и слава на извършителите на изключителното по съдържание и значение дело в българската история!

Честит празник!

МИНЧО ЙОРДАНОВ,
областен управител на област Силистра

Facebook коментари