Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

Област Силистра подготвя проекти за да се бори за 532 млн. лв.

Работна среща в Областна администрация Силистра относно участие с разработени предложения от област Силистра за "Интегрирани териториални инвестиции – нов подход за развитие на региона"
В Областна администрация Силистра бе проведена работна среща във връзка с процеса на подготовка на концепции за интегрирани териториални инвестиции, срокът за представяне на които е 27 септември т.г. в Регионален съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР), включващ областите Силистра, Русе, Габрово, Разград и Велико Търново.

На поканата на областния управител Минчо Йорданов за участие във форума, който имаше консултативен характер, се отзоваха представители на общините Силистра, Тутракан, Кайнарджа и Ситово, няколко регионални институции, като ОПУ, РЗИ, РУО, МБАЛ Силистра, РЕКИЦ Читалища и др., организации от сферата на бизнеса, Филиал Силистра на Русенски университет и др.

Както и Областен информационен център в лицето на Ана Караджова – директор, и експерта Елена Стоянова, които представиха в кратък вариант възможностите по темата. Напомнено бе, че концепциите, създадени на принципа "отдолу нагоре", трябва да са на широка партньорска основа, в какъвто вид се подават в електронна среда в посочения срок. Следват консултации по представените материали и след това оценка в РСР за евентуално разпределение на предвидените за СЦР общо 532 млн. лева. програми.

Подадените идеи трябва да отговорят на стремежа в ЕС за създаване на региони, които са по-близо до гражданите в изпълнение на намерението за сближаване. При подготовката на концепциите сред най-важните ключови изисквания са "диалог и сътрудничество". Те трябва да са в духа на интегрираните териториални стратегии и да са резултат от съчетание между няколко идеи в общ план.

Пред присъстващите свои намерения по отношение на готовността си за кандидатстване споделиха представители на общините Силистра, Тутракан и Кайнарджа. Въпроси бяха зададени от името на МБАЛ Силистра, предвид спецификата на институцията – предимно държавна, а коментари по въпросите направиха представители на РЗИ, на Силистренска търговско-промишлена палата и др. Отчетена бе известна пасивност в средите на образованието по отношение на интереса към създаването на концепции (засега Силистра и Тутракан работят по тема, свързваща училищата в Нова Черна и Проф. Иширково).

Резерви могат да се търсят в областта на туризма, в крайречен дунавски ракурс (транспорт, екология и свободно време), в системата на пътищата и др. В основата на всичко е Програма за развитие на регионите, но средства има и по други програми, отговарящи на "Интегрирани териториални инвестиции – нов подход за развитие на региона".

Facebook коментари