Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

ДГ "Нарцис" ще внедри иновативни STEM образователни решения

ДГ "Нарцис" в Силистра получи финансиране на проект по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ХУБАВО Е В ДЕТСКАТА ГРАДИНА" 2023 г.

С проекта ДГ "Нарцис" ще внедри иновативни STEM образователни решения на LEGO Education за ранно образование във всички възрастови групи.

Целта на проекта е да провокира и насърчи детската любознателност и интерес към откривателството, критичното мислене и креативност, да развие ключовите компетентности и социално-емоционалните умения у децата.

Стойността на проекта е 3396,00 лв., а периодът му на изпълнение е 2023 - 2024 учебна година.

Facebook коментари