Вторник, 03 Октомври 2023 г.

Сериозно увеличение на цените за извънболничната помощ

Здравното министерство подписа тригодишен Национален рамков договор (НРД) 2023-2025 г.

Сериозно увеличение на цените за извънболничната помощ


Здравното министерство беше подписан тригодишен Национален рамков договор (НРД) 2023-2025 г., съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Средното увеличение за първичната извънболнична помощ (ПИМП) е 24%, а в специализираната извънболнична помощ (СИМП) - 22%.

Първичният преглед вече ще бъде на цена от 40 лв., което е увеличение от 6 лева. Вторничният преглед нараства с 2 лв. и вече ще бъде 15 лв. Новата цена на първичния преглед при педиатър е 42 лв. Ръст има с 5 лева и на прегледите по диспансерно наблюдение и вторичните прегледи по майчино здравеопазване.

Всички медицински дейности в първичната извънболнична медицинска помощ и в специализираната извънболнична медицинска помощ през годината ще бъдат преизчислени по новите цени. От 1 септември влиза в сила увеличението в медико-диагностичните дейности (МДД). Средният му размер е 14%, като например в образната диагностика и клиничната патология нарастването е с 20 на сто.

В болнична помощ цените остават без промяна

В болнична помощ цените остават без промяна. Те бяха увеличени през 2022-ра година на два пъти – средно с 25% през месец април и още с 8% за всички клинични пътеки през септември. През изминалите три тримесечия е изплащана надлимитна дейност в размер на 120 млн. лв и по този начин предварително е използван ресурс от увеличението на бюджета за болнична помощ.

Нови възможности за болниците

Болниците ще могат да "прехвърлят" до 10 процента от леглата си от една клиника в друга от същия тип. Приемащ лекар в болница вече ще може да бъде и без специалност.

Нови моменти в НРД

Сред новите моменти в текстовата част на проекта на НРД 2023-2025 са:

да няма лимит в направленията, които личните лекари издават на диспансеризираните пациенти за специалист;

личните лекари няма да са длъжни да оповестяват на видно място личните си мобилни телефонни номера, но ще трябва да има посочен телефонен номер на лекарската практика;

по отношение на санкциите те да не се кумулират при еднотипни нарушения и при първа проверка.

Здравният министър: Догодина ще има повишение на цените на клиничните пътеки

"Това подписване се надявам да бъде последно, защото имам намерение да предложа подписването на рамковите договори да става всяка година, както беше преди време, тъй като всяка година се приема бюджет", каза здравният министър Христо Хинков. Той обясни, че ще предложи законодателни промени в тази посока.

Председателят на БЛС д-р Иван Маджаров подкрепя тази идея. Мотивът му е догодина да има повишение на цените на клиничните пътеки.

Facebook коментари