Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 4 септември 2023 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 шофьор, автобус, кат. "D", средно образование
1 учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII клас, висше образование
1 мениджър екип, средно образование
2 пекари, средно образование
1 работник, обработка на дърво, средно образование
2 общи работници, промишлеността, средно образование
5 кредитни администратори, средно образование
2 машинни оператори, производство на тестени изделия, средно образование
1 организатор, производство, висше образование /Икономика/, 5 г. проф. опит
1 деловодител, средно образование
8 продавач-консултанти, средно образование
2 шлосери-корабни, средно образование /Машиностроене, металообработване и металургия/
1 опаковач, средно образование
2 учители, ресурсни, висше образование /Специална педагогика/
1 чистач/хигиенист, средно образование
1 машинен оператор, производство на картонени изделия, средно образование
1 огняр, средно образование
2 водачи на мотокари, средно образование
1 учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас, Висше обр. /Специална педагогика, Олигофренопедагогика/
1 продавач, закуски и напитки, средно образование
1 смесоприготвител, основно образование
2 камериери/камериерки, хотел, средно образование
1 учител, практическо образование, висше образование /Педагогика/ Преподавател - инструктор за водачи на МПС- кат. В, Ткт, Твк, Твк-З, С/
2 общи работници, средно образование
2 пакетировачи, средно образование
3 машинни оператори, металообработващи машини, средно образование /Машиностроене, металообработване и металургия/
2 шивачи, мъжко/дамско облекло, средно образование /Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи/
1 оператор, пътно-строителни машини, средно образование, документ за управление на фадрома
1 оператор, манипулатор, средно образование
1 механик, гараж за транспортни средства, средно образование /Транспортни услуги/
1 автомонтьор, средно образование /Транспортни услуги/
1 спедитор, висше образование /Транспорт/
6 военнослужещи, войници, средно образование
10 почиствачи, метални отливки/изделия, основно образование
3 сърцар-формовчици, средно образование /Машиностроене, металообработване и металургия/
3 формовчици, средно образование /Машиностроене, металообработване и металургия/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За обучение по време на работа:

2 общи работници, без образование.

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

1 продавач-консултант, средно образование
3 сервитьори, средно образование
3 готвачи, основно образование
1 шофьор кат. "B", средно образование
1 заварчик, основно образование
1 продавач на щандове и витрини,основно образование
1 пласьор, стоки, категория "В"
2 касиери, средно образование
1 обслужващ работник промишлено производство, основно образование
6 общи работници, начално и/или основно образование
5 лекари, висше образование "Mедицина"
1 продавач-консултант, средно образование, умения за работа с компютър

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За обучение по време на работа

1 продавач консултант - средно образование
1 аранжор витрини/щандове- без изискване за образование

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

4 монтажници, електрооборудване, основно образование
1 работник, производство на вино, няма изискване за заемане
1 сервитьор,основно образование
1 чистач-хигиенист, няма изискване за заемане
1 фелдшер, полувисше образование, степен "Бакалавър", специалност "Медицина", ЦСМП
5 лекари, висше образование, степен "Магистър", специалност "Медицина", ЦСМП

Facebook коментари