Вторник, 26 Септември 2023 г.

Общинските съветници не се съгласиха кмета Найденов да представлява Силистра в МИГ-а с Кайнарджа и Алфатар

На днешното заседание на Общински съвет – Силистра трябваше да даде съгласие Община Силистра да предостави временна безлихвена финансова помощ в размер на 27 000 лева на Местна инициативна група Кайнарджа – Алфатар - Силистра, а също така да избере представляващ Община Силистра в органите на сдружението. Предложението на вносителя беше това да е д-р Юлиян Найденов Найденов – Кмет на община Силистра.

Сумата бе гласувана единодушно, като второто предложение претърпя промяна.

В хода на дискусията по време на заседанието на 29 август в Комисията по местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред и сигурност, граждански права, предложения, жалби и борба с корупцията, общинската съветничка Иванка Ташева е предложила представляващият общината в МИГ-а да бъде председателят на Общинския съвет д-р Мария Димитрова.

Предложението беше подкрепено от всички общински съветници и докладната записка беше гласувана с промяната.

Сдружението има за цел да разработи и изпълни стратегия за местно развитие за периода 2023 – 2027 г., която ще включва мерки за подобряване на икономическото, социалното и културното развитие на територията, която обхваща.

Facebook коментари